Finansal belirsizlikleri değerlendirerek ileriye yönelik projeksiyonlar yaratan aktüerler, risk analizi konusunun şirketlerin gündemine yerleşmesiyle yıldızı parlayan uzmanlar arasına girdi.

Aktüerler, öngörülemeyen olaylar ve bunların finansal etkileriyle ilgileniyorlar. Risk analizi, olasılık tahmini ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitiliyorlar. Sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, kamu kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri ve danışmanlık şirketlerinde çalışan aktüerler, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da kariyer yapma şansına sahip.

  • Hayat ve Hayat Dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlere aktüeryal danışmanlık
  • Hasar karşılık analizleri (IFRS, Lokal)
  • Karşılıkların mevzuata uygunluğu
  • Ürün karlılık modelleri
  • Fiyatlama uygulamaları
  • Ürün yönetimi ve ürün geliştirme
  • Şirket iş planlarının gözden geçirilmesi
  • Kıdem tazminatı karşılık hesaplamaları
  • Pazara yeni girecek şirketlere danışmanlık
  • Mali finansal analizler